Učitelé českého jazyka 2. stupně se sešli nad tématem Diferencovaná výuka

Učitelé českého jazyka 2. stupně se pod vedením lektorky společného vzdělávání Mgr. Michaely Hantkové. Worskhop byl určen učitelům českého jazyka na 2. stupni základních škol, kteří vyučují ve třídách, ve kterých jsou společně žáci dobře a mimořádně nadaní, žáci průměrní a žáci s různými speciálními vzdělávacími potřebami. Continue reading “Učitelé českého jazyka 2. stupně se sešli nad tématem Diferencovaná výuka”

První blanenský EduPoint zahájil panelovou diskuzí

Motivace, aneb co dělat, aby dítě škola bavila? Debata o motivaci se rychle překlopila v debatu o postavení rodiče vůči škole a jeho možnostech komunikace se školou. Vystoupil Tom Feřtek (EduIn), Petra Skotáková (městský úřad Blansko), Gabriela Ježková (škola Ježek bez klece) a Majka Staňková, která poskytuje podporu rodinám vzdělávajícím děti doma. Continue reading “První blanenský EduPoint zahájil panelovou diskuzí”

Rozběhly se workshopy pro pedagogy základních škol

Tyto prakticky zaměřené workshopy by se měly v tomto školním roce uskutečnit nejméně tři pro každou odbornost, v případě zájmu účastníků je možné počet setkání rozšířit. Budou určeny pro učitele prvního stupně, pro poradenské pracovníky, pro učitele českého jazyka na druhém stupni a také matematiky na druhém stupni (další odbornosti jsou stále v jednání). Continue reading “Rozběhly se workshopy pro pedagogy základních škol”