Kategorie: seminář mš SEMINÁŘ MŠ: Jak sledovat a hodnotit pokroky dítěte a efektivně plánovat jeho další rozvoj - !!!ZMĚNA MÍSTA!!!

WORKSHOP - Práce s diferencovanou třídou v matematice na 2. stupni III