Výjezdní zasedání managementu ZŠ a pedagogů Chrudim

Dvoudenní stáž, v rámci které se účastníci seznámí se vzdělávacím programem
školy „Umět a znát, abychom si v životě věděli rady“ a s podmínkami pro jeho
realizaci. Získají inspiraci k zavádění změn ve své škole. Součástí návštěvy školy jsou
hospitace ve výuce a jejich rozbor.
PROGRAM
I. den 10.00 – 17.30 hodin
· po příjezdu, kolem 10. hodiny, základní informace o škole
· oběd ve školní jídelně 11.30 – 12.00 hodin
seminář Proč měnit školu
Ukázka jedné z možných cest, jak vytvořit ve škole prostředí, ve kterém se žáci nejen dobře cítí, ale také dosahují velmi dobrých výsledků. Seznámení se školním vzdělávacím programem „Umět a znát, abychom si v životě věděli rady“. Seznámení s tím, co pozitivního může přinést změna školy – klimatu, atmosféry, vztahů, metod a forem práce – učitelům, žákům a jejich rodičům.
· prohlídka všech prostor školy s výkladem
· volitelný program podle výběru účastníků
seminář Práce třídního učitele – Jitka Linhartová, Naděžda Cempírková
Třídnické hodiny ve třídách druhého stupně, práce s kolektivem třídy,
seznámení s programem Spolu to dokážeme
dílna Metody skupinové práce – Ivana Brožová, Iva Jehličková
V dílně si účastníci prožijí skupinovou práci a uvědomí si potřebu a význam
základních životních dovedností nejen ve skupinové práci.

II. den 8.00 – 13.00 hodin
· první a třetí vyučovací hodinu návštěvy ve třídách podle nabídky
· druhou a čtvrtou vyučovací hodinu rozbor navštívených hodin
· oběd ve školní jídelně
· diskuse a závěr návštěvy
Program doporučujeme pro skupinu nejméně dvou až tří pedagogů z jedné školy
– nejlépe ředitele nebo zástupce ředitele školy a učitele, případně pro celý sbor.

Kromě inspirace ve věci klimatu školy a metod skupinové práce může škola ZŠ Dr. J. Malíka nabídnout inforace o používání nespojitého písma (7 let praxe) a Hejného metody matematiky (10 let praxe, aktuálně i na druhém stupni).

Výjezd je určen školním týmům: vedení+pedagogové. K dispozici je 30 míst, v případě, že se zúčastní všechny ZŠ na ORP Blansko (což ale nepředpokládáme), jsou k dispozici 2 místa na školu, v reálu ale předpokládáme, že školy, které budou mít o výjezd zájem, mohou vyslat 3-4 osoby. Prosíme o přihlášky do 15. 11. 2016, abychom případně mohli zbývající místa (kapacita je max 30 míst) nabídnout dále.