Kategorie: seminář mš SEMINÁŘ MŠ - Možnosti, přístupy, limity MŠ ve vztahu k dětem méně než tříletým

Formativní a sumativní hodnocení žáků pro poradenskou praxi