Facebook

Vzdělávání  Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
Vzdělávání Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko shared a post.
LMŠ Skalka v Ostrově hlásí volná místa!
Vzdělávání  Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
Vzdělávání Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
V pondělí 16. 9. 2019 se v Základní škole při dětské léčebně uskutečnila první ze série přednášek s enviromentální tématikou pro žáky, pod vedením Mgr. Moniky Tiché. Přednáška byla hrazena z prostředků projektu MAP II.
Vzdělávání  Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
Vzdělávání Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
V pondělí 16. 9. 2019 se v Základní škole při dětské léčebně uskutečnil workshop myšlenkových map, který vedl Mgr. Miloslav Hubatka. Workshop byl hrazen z prostředků projektu MAP II.
Vzdělávání  Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
Vzdělávání Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
Projekt MAP II se bude podílet na realizace akce
Besedy s autory knih pro děti ve dnech 24. 9. – 26. 9. 2019.

Klára Smolíková
24.9. 2019 pro ZŠ Jedovnice a ZŠ Lipovec
25.9. 2019 pro ZŠ Rájec – Jestřebí
26.9. 2019 pro ZŠ Sloup a ZŠ Ostrov u Macochy

Jiří Walker Procházka
24.9. 2019 pro ZŠ Jedovnice, ZŠ Lipovec a ZŠ Olomučany
25.9. 2019 pro ZŠ Rájec - Jestřebí
26.9. 2019 pro ZŠ Sloup a ZŠ Ostrov u Macochy