Facebook

Vzdělávání  Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
Vzdělávání Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
Proběhla další beseda s autorem, tentokrát s panem Dudkem. Ten se vydal za dětmi do Rudice. Děkujeme za organizaci paní Heleně Jalové, koordinátorce regionálních knihoven na ORP Blansko. Akce byla hrazena za podpory projektu MAP II.
Vzdělávání  Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
Vzdělávání Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
V minulém týdnu proběhlo výjezdní setkání ředitelů malotřídek a poradenských pracovníků ve Valticích v penzionu Addo.
Proběhly také dva workshopy - první vedla Mgr. Daniela Majtyková, který se zabýval Feuersteinovou metodou a druhý workshop vedla PhDr. Šárka Dynakova, PhD. a zabývala se syndromem vyhoření.
Vzdělávání  Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
Vzdělávání Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
V úterý 5. 11. 2019 proběhl Workshop na téma "Formativní hodnocení v matematice" pro učitele 2. stupně. Pedagogové ze základních škol také získali sady pro matematickou gramotnost, které se uhradili z projektu MAP II.
Vzdělávání  Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
Vzdělávání Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
Reflexní zpráva ze ZŠ Olomučany 21. 10. 2019:

Témata Lesní naučné stezky byla zajímavá a aktuální nejen pro děti. Byla to témata, která bývají skloňována často i v médiích.
Poznali jsme, jak vypadá, žije a vyvíjí se lýkožrout smrkový neboli kůrovec. Měli jsme i jedinečnou možnost nakouknout mu do obydlí. Vyzkoušeli jsme si hru na dendrofon – xylofon z kmenu lípy, větvičkový xylofon, hrkadla apod. Stopovali jsme lišku, zajíce, srnku, prase divoké, bažanta, veverku i jezevce a také jsme si vyzkoušeli, jací jsme „skokani“. V podzimním lese jsme hledali živočichy a díky jejich ochrannému zbarvení to nebylo vůbec jednoduché. Nakonec jsme zjistili, v jaké řece (korytě řeky) teče voda rychleji- v upraveném člověkem nebo přirozeném a jaký vliv to má na náš život. To všechno jsme na Naučné lesní stezce absolvovali, my žáci 1. – 3. ročníku ZŠ Olomučany.
Žáci ze 4. – 5. ročníku pak po dnešním dni dokáží zodpovědět následující otázky: Jak se získává hliník? Proč ho recyklovat? Co jsou to fosilní paliva a jak vznikala? Mimo to, se žáci seznámili s některými horninami a vybrané druhy prozkoumali v terénu pomocí geologického kladívka. Dramatickou formou ztvárnili vznik života a vývoj planety Země.
Akce byla hrazena z projektu MAP II.
Vzdělávání  Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
Vzdělávání Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
Ve čtvrtek 24. 10. 2019 proběhl Workshop na téma "Formativní hodnocení v matematice" pro učitele 1. stupně. Pedagogové ze základních škol získali sady pro matematickou gramotnost, které se uhradili z projektu MAP II.
Vzdělávání  Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
Vzdělávání Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
Proběhla další beseda s autorem, tentokrát s panem Srazilem. Ten se vydal za dětmi do Šošůvky, Vavřince a do Křtiny. Děkujeme za organizaci paní Heleně Jalové, koordinátorce regionálních knihoven na ORP Blansko.