Facebook

Vzdělávání  Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
Vzdělávání Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
V pátek 31. 5. 2019 proběhl Den rodiny v rámci aktivity „Otevřená škola Křtiny". Akce se uskutečnila na nádvoří křtinského zámku. Program byl zahájen přivítáním všech přítomných vedoucí učitelkou mateřské školy a ředitelem školy. Dále následovalo kulturní pásmo dětí mateřské školy, společné tancování a dovádění dětí s rodiči. Vyvrcholením byl příjezd královny Kateřiny, která pasovala předškoláky na školáky. Dále se děti mohly zapojit do připravených aktivit jako házení kroužků na cíl, malování na obličej apod. Tato akce byla hrazena z projektu MAP II pro ORP Blansko.
Vzdělávání  Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
Vzdělávání Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
V úterý 14. 5. 2019 proběhla v rámci aktivity „Otevřená škola Křtiny" první část keramických dílniček „Tvoření pro radost“. V hojném počtu se sešli rodiče s dětmi, aby si zkusili vytvořit různé dekorativní předměty z hlíny. Někteří rodiče se setkali s keramickou hlínou poprvé. Vyzkoušeli si, že zpracovat hlínu do podoby výrobků není vůbec jednoduché, ale zato zajímavé. Tvořili se zaujetím a snahou vyrobit si věc, která potěší.
Vzdělávání  Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
Vzdělávání Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
Dne 7. 5. 2019 se žáci 7. třídy zúčastnili výukového programu – Dotekem k poznání na Rychtě v Krásensku. Pořad byl zaměřen na smyslové vnímání zástupců hmyzu, obojživelníků a plazů. Všichni prokázali dobré základní znalosti z přírodopisu a odvahu při poznávání živých zvířat – chovaných na pracovišti Rychty – od strašilek až po zástupce hadů. Tato akce byla hrazena z projektu MAP II pro ORP Blansko. Žáci na závěr projektu vytvořili plakáty nových živočišných druhů. Všem se program líbil, mnozí překonali svoje předsudky vůči švábům nebo hadům.
Vzdělávání  Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
Vzdělávání Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
Ve středu 12. 6. proběhlo druhé setkání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost na čajovně Ulita v Blansku.
Vzdělávání  Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
Vzdělávání Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
Ve středu 17. 4. 2019 Kulturní dům v Jedovnicích přivítal plno mladých zpěváků a zpěvaček. Konala se zde totiž již tradiční pěvecká soutěž Jedovnická Kuňka. Soutěže se zúčastnili nejlepší zpěváci, zpěvačky ale i dua či tria zpěváků pěti škol sdružených v Regionálním sdružení Cirsium: ZŠ Jedovnice, ZŠ Křtiny, ZŠ a MŠ Lipovec, ZŠ Podomí a ZŠ Ostrov u Macochy.