Facebook

Vzdělávání  Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
Vzdělávání Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
Tento rozhovor vznikl uprostřed pandemie koronaviru, v dubnu 2020. Ptáme se v něm zejména na funkci středního článku vedení škol a na to, jak podpořit zlepšování učení dětí a jejich wellbeing. Ptáme
Vzdělávání  Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
Vzdělávání Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
Posledních pár míst na workshopu se zaměřením na Hejného metodu.
Odkazy na přihlašování je na našich webových stránkách, pravá strana, sekce plánujeme.

Přejeme krásný den.

http://www.vzdelavaniblanensko.cz/
Vzdělávání  Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
Vzdělávání Blanensko - místní akční plán vzdělávání pro okres Blansko
MRAVENCOVO DESATERO - program hrazen z projektu MAP II pro žáky 2. tří ZŠ Černá Hora:

Program začíná příběhem mravenců – žijících v mraveništi. Pochopili jsme, k čemu má mravenec tykadla, kam vedou mravenčí silnice. Poznali fascinující život mravenců, seznámili se s jejich pomocníky i nepřáteli a také s prostředím, ve kterém žijí. Program vedl žáky k pochopení významu mravenců v přírodě a důležitosti jejich ochrany. Dozvěděli se nové informace o životě v mraveništi, formou didaktických her jsme poznali, z jakých částí se skládá mravenčí tělo, zjistili jsme, jak se spolu mravenci dorozumívají a vyzkoušeli si, jaké je to být mravencem. Součástí programu byla i návštěva výukového prvku „mraveniště“ (prolézačka ve tvaru mravenčí kupy s ukázkou výjevů ze života mraveniště). Vyrobili jsme si také vlastního mravence ze skořápek ořechů a potom další část výukového programu probíhala v terénu s praktickými úkoly a hrami.
V terénní části programu formou pohybových her jsme zjistili, čím se mravenci živí a proč se starají o mšice. Při hře rozvíjející spolupráci jsme si vyzkoušeli, jak a z čeho mravenci staví mraveniště. Podle možností ročního období jsme si měli možnost prohlédnout mravence v krabičkových lupách.