Společné setkání pracovníků školních družin

Dne 3.10. jsme uskutečnili společné setkání pracovníků školních družin. Cílem tohoto setkání bylo navázání spolupráce vychovatelek z regionu ORP Blansko s DDM Blansko. Naplánování společných aktivit pro projekt MAP IV, sdílení dobré praxe a vzájemná podpora.