Robotika pro pedagogy

V rámci “Nové informatiky do škol”, ve spolupráci s garantem vzdělávání Ing. Tomášem Vybíhalem jsme uskutečnili inspirativní informativní setkání s ukázkou různé techniky a robotů, které lze využít ve výuce. V rámci setkání jsme se domluvili na dalším pokračování v MAP IV. V MAP IV se již budeme věnovat konkrétním didaktickým pomůckám ze světa umělé inteligence.