Konference Rovných příležitostí

Dne 28.11.2018 proběhla konference na téma: Problematika Rovných příležitostí na Blanensku. Setkání se uskutečnilo na Zámku ve Křtinách.

Příspěvky přednesli:

Mgr. Eva Kovářová, vedoucí PPP Blansko – cizinci na školách

Robert Hořava, vedoucí nízkoprahového centra, zástupce společnosti Podané ruce v Blansku

Mgr. Eva Hlaváčková, lokální síťařka – práce a úloha lokálního síťaře MPSV

Mgr. Olga Teremová a PhDr. Aneta Orálková, vedoucí školního poradenského pracoviště

 

Zápis z konference je ke stažení zde.