Setkání řídícího výboru projektu MAP II

Dne 5. 11. 2018 proběhlo setkání řídícího výboru MAP II. Na svém zasedání schválil jednací řád a statut pro Místní akční plán II.

Dokumenty a zápis z jednání jsou ke stažení zde.