Učitelé českého jazyka 2. stupně se sešli nad tématem Diferencovaná výuka

Učitelé českého jazyka 2. stupně se pod vedením lektorky společného vzdělávání Mgr. Michaely Hantkové. Worskhop byl určen učitelům českého jazyka na 2. stupni základních škol, kteří vyučují ve třídách, ve kterých jsou společně žáci dobře a mimořádně nadaní, žáci průměrní a žáci s různými speciálními vzdělávacími potřebami. Metody a formy práce a učební pomůcky, které byly na semináři představeny jako příklady dobré praxe, jsou využitelné při procvičování i prověřování učiva mluvnice, slohu i literatury.

dsc_5671 dsc_5672 dsc_5678 dsc_5679