Rozběhly se workshopy pro pedagogy základních škol

Tyto prakticky zaměřené workshopy by se měly v tomto školním roce uskutečnit nejméně tři pro každou odbornost, v případě zájmu účastníků je možné počet setkání rozšířit. Budou určeny pro učitele prvního stupně, pro poradenské pracovníky, pro učitele českého jazyka na druhém stupni a také matematiky na druhém stupni (další odbornosti jsou stále v jednání).

Workshopy jsou vedeny vždy na aktuální téma, které se přizpůsobuje požadavkům pedagogů, jsou koncipovány s důrazem na interaktivitu a přenos dobré praxe v rámci regionu.

V tuto chvíli jsou vypsány následující termíny workshopů:

14.10.2016 9.00-12.30, učitelé ČJ II. stupně, Diferencovaná výuka v českém jazyce

4. 11.2016 13.00-16.30, učitelé I. stupně, Diferencovaná třída na I. stupni

16.11.2016 12.30-16.00, týmy poradenských pracovníků, Sdílení poradenské praxe