Proběhlo setkání ředitelů škol

10. 10. 2016 proběhla porada ředitelů základních a mateřských škol, které svolalo vedení odboru školství Městského úřadu Blansko.

Na poradě vystoupili zástupci realizátora projektu MAP pro ORP Blansko, MAS Moravský kras, z.s., kteří seznámili účastníky porady se schválenou verzí Strategického rámce, osvětlili další průběh projektu ve školním roce 2016/2017 a jeho význam pro školy na Blanensku, a v krátkosti uvedi plánované vzdělávací aktivity, které byly následně účastníkům porady rozeslány společně a materiály.

Součástí vystoupení zástupců MAS byla také nabídka na podporu školám při zpracování projektů zjednodušeného financování, tzv. šablon.

reditele2 reditele1