Byl vytvořen a schválen strategický rámec

Řídící výbor na svém zasedání 29. 8. 2016 projednal a schválil vizi vzdělávání na území ORP Blansko, a především dokument s názvem Strategický rámec, který zakotvuje priority v oblasti vzdělávání na území působosti ORP Blansko. Součástí strategického rámce je i seznam investičních priorit území, který je nezbytný pro možnost žádat o dotace z IROP.  Strategický rámec včetně schválené podoby vize vzdělávání a investičních priorit je ke stažení zde