Proběhla pracovní skupina na téma Inkluze a Výuka, Výchovy se chystají

Proběhla plánovaná setkání pracovních skupin na téma Inkluze a Výuka, pracovní skupina na téma Výchovy se chystá na 14. 6. 2016. Pracovní skupiny diskutovaly nad výstupy dotazníkového šetření a definovaly základní témata a problémové okruhy ve vztahu k povinným a doporučeným tématům MAP, která budou začleněna do Strategického rámce MAP.