Proběhl seminář pro učitele 1. stupně ZŠ na téma čtenářské gramotnosti

Čtyřhodinový, prakticky zaměřený seminář na téma Čtenářská gramotnost, určený učitelům 1. stupně, proběhl 26. 5. 2016 ve Sloupě pod vedením zkušených lektorek:

Mgr. Pavly Šoltésové, která má 20 let praxe jako učitelka 1. stupně a ve své práci se zaměřuje především na děti s poruchami učení a chování, mimo jiné na děti s Aspergerovým syndromem, ale i děti mimořádně nadané, a

Mgr. Ivy Matouškové, která vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializaci anglický jazyk pro MŠ a 1. stupeň ZŠ a má již 14 let praxe. Ve škole koordinuje program pro předškolní děti, v rámci mezinárodního projektu eTwinning spolupracuje se zahraničními školami, jako učitel dlouhodobě vytváří a ověřuje vlastní výukové materiály, zaměřuje se na práci v diferencovaných skupinách, tj. skupinách, kde jsou zastoupeni žáci různého stupně nadání, s různými potřebami, vytváří individuální vzdělávací plány pro integrované žáky s různým typem postižení a vyučuje podle nich.

Tento ryze prakticky zaměřený seminář napomohl učitelům prvního stupně ujasnit si možnosti a postupy práce s různě disponovanými dětmi a jejich uplatnění v rámci jedné hodiny, poskytl jim řadu konkrétních návodů, tipů a postupů, odnesli si materiály použitelné přímo v hodinách. V rámci MAP tento seminář posloužil k tomu, aby si učitelé prvního stupně na jednotlivých školách dokázali definovat své potřeby vzhledem ke své práci v rámci tématu čtenářské gramotnosti a přeměnili je v aktivity jednotlivých škol, případně aktivity spolupráce, které se mohou stát základem budoucích projektů.

Seminář reagoval na dvě z povinných témat (Čtenářská gramotnost, a inkluze) a je třeba podotknout, že proběhl ještě před vyhlášením projektů zjednodušeného financování, tudíž poskytl učitelům cennou inspiraci i v tomto směru, neboť jedním z témat semináře byla i otázka čtenářských dílen na prvním stupni.

dsc03079 dsc03078 dsc03077 dsc03076 dsc03075 dsc03074 dsc03073