Avízo výzvy financování formou šablon

Termín vyhlášení výzvy financování formou šablon byl stanoven na 31.5.2016. V tuto chvíli je již k dispozici avízo včetně podrobnějších informací o obsahu šablon, cenách a pravidlech výzvy. Poslední informace najdete na stránkách MŠMT.

ŠABLONY