Byly vypsány termíny setkání pracovní skupiny

Byla vypsána témata a data prvních schůzek pracovní skupiny, jejichž úkolem je určit hlavní problémové okruhy vzdělávání na území ORP Blansko a cesty k jejich řešení. Témata byla nastavena s ohledem na vytvoření strategického rámce pro úvodní část projektu, na základě diskuze a stanovení skutečných potřeb se mohou pro následující fázi projektu (tvorba MAP a rozvoj spolupráce) změnit.

Přihlašovat se na setkání pracovní skupiny můžete zde.

  • Inkluze – nejbližší zasedání 17.5.2016, 14.00, zasedací místnost odboru školství, nám. Republiky 1,(4.patro)

Témata pracovní skupiny Inkluze: poradenské služby na ZŠ, prevence školního neúspěchu, kariérové poradenství, usnadnění přechodu ZŠ-MŠ (ředitelé, poradenští pracovníci, rodiče, OSPOD, neziskové organizace)

  • Výuka – nejbližší setkání 24.5. 2016, 14.00, ZŠ Dvorská, Blansko, sborovna

Témata pracovní skupiny Výuka: matematická a čtenářská gramotnost, polytechnika MŠ i ZŠ (vyučující, včetně ředitelů, rodiče, další organizace – knihovny, volnočasové organizace)

  • Výchova – nejbližší setkání 14.6. 2016, 14.00, zasedací místnost odboru školství, nám. Republiky 1 (4. patro)

Témata pracovní skupiny Výchova: volný čas, zájmové vzdělávání, umělecké vzdělávání, rozvoj podnikavosti, MŠ i ZŠ (zástupci škol, školních družin, uměleckých škol, neziskových organizací, volnočasových organizací, rodičů)