Proběhl workshop na téma čtenářská a matematická gramotnost

Dne 22.4.2016 proběhl na ZŠ Erbenova workshop na téma čtenářská a matematická gramotnost určený ředitelům základních škol na území ORP Blansko. Na workshopu vystoupili RNDr. Mgr. Břetislav Svozil, Ph.D.,
Mgr. Monika Mandelíčková, Ph.D. – jak vnímáme gramotnosti v ORP Blansku – šetření MŠMT
Mgr. Libuše Cardová, odborná konzultantka Nakladatelství FRAUS – inspirace z praxe
Mgr. Karla Černá, genetická metoda čtení v praxi
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. – vedoucí Katedry pedagogiky PdF MU