Proběhl seminář a workshop na téma inkluzivní vzdělávání

Dne 18.3. 2016 se ve školicím středisku Mendelovy univerzity ve Křtinách odehrálo první setkání ředitelů škol, zřizovatelů a zástupců aktérů vzdělávání na území ORP Blansko.
Po úvodním uvítání starosta městyse Křtiny Františka Novotného proběhly prezentace Ing. Kláry Kučerové, která představila průběh a plánované výstupy projektu Místních akčních plánů. Následovalo vystoupení Ing. Jiřího Hrubého na téma Návaznost MAP na výzvy IROP a OPVVV.

V odborné části vystoupila Mgr. Iva Tahová se zkušenostmi projektu Města vzdělávání, Mgr.  Monika Tannenbergerová, DiS., PhD. s tématem Inkluzivní vzdělávání a RNDr. Břetislav Svozil, PhD., který prezentoval výsledky dotazníkového průzkumu za ORP Blansku.
Následující workshop a práce v menších skupinách byly věnovány potřebám jednotlivých základních škol.
Evaluační dotazník k setkání lze vyplnit zde.