Omnivěda zastřešuje několik zajímavých projektů

Hledáte pro Vaše školáky kvalitní kroužky? Lektory se mohou stát i Vaši učitelé. Odkaz na obecně prospěšnou společnost, která nabízí možnost vzdělávání a následného vedení kurzů i pro učitele v mateřské škole.

OMNIVEDA