Proběhlo první zasedání řídícího výboru

Dne 16. 2. 2016 se odehrálo ustavující zasedání řídícího výboru projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na zemí ORP Blansko.
Třiadvacet přítomných zástupců organizací nominovaných tak, aby reprezentovali složení vzdělávacích organizací a participantů procesu vzdělávání napříč zemím ORP Blansko, bylo seznámeno s cíli a harmonogramem projektu, a také se složením realizačního týmu.
Členové řídícího výboru bez připomínek odhlasovali jednací řád a statut řídícího výboru a zvolili ze svého středu předsedu, kterým se stal starosta městyse Křtiny František Novotný.
Členové řídícího výboru byli informováni o chystaném setkání zástupců základních a mateřských škol z celého území ORP, které se uskuteční 18. 3. 2016 ve Křtinách. Zároveň byli vyzvání k aktivnímu informování o projektu místních akčních plánů ve svém okolí a informování o tom, že tématem příštího setkání řídícího výboru bude vize vzdělávání na území ORP Blansko.

Prezenční listina, zápis a prezentace z jednání

Zápis z jednání STÁHNOUT
Seznam účastníků STÁHNOUT
Prezentace STÁHNOUT