Inspirace měst vzdělávání

Přinášíme vám druhé číslo newsletteru Inspirace měst vzdělávání. Dočtete se v něm nejen o tom, co se děje ve městech, která jsou zapojena do programu Města vzdělávání (více na www.mestavzdelavani.cz), ale i o dalších aktivitách, které EDUin v regionech pro vás připravuje. Novinkou bude nabídka certifikace s názvem „Město vzdělávání“ otevřená pro všechna města, která jsou či chtějí být na poli vzdělávání progresivní. Aktuálním tématem, o kterém se v tomto čísle dočtete, je také napojení naší činnosti v regionech na zástupce místních akčních skupin, které nyní zpracovávají místní akční plány (MAP).
Za tým Měst vzdělávání Iva M. Tahová a Silvie Pýchová

CELÝ NEWSLETTER