Průzkum MŠMT

Podle posledních informací z MŠMT aktuálně probíhá zpracování sebraných dat, výstupy budou k dispozici v březnu 2016. Bohužel Vám tak nebudeme moci prezentovat výsledky šetření na společném setkání 18. 3. 2016. Dobrou zprávou však je, že výstupy budou k mání nejen v agregované, ale též v individuální podobě. Svá data dostane každá škola v podobě zprávy.