Probíhají jednání ohledně skladby řídícího výboru projektu

Učitelé, ředitelé, zástupci zřizovatele, ale i rodiče, pracovníci neziskových organizací a sociálních služeb. Ti všichni jsou pro nás důležitým osobami, jejichž názor a postoje potřebujeme znát a jejichž pomoc budeme potřebovat při tvorbě místního akčního plánu vzdělávání. Složení řídícího výboru bude schváleno na prvním kulatém stole, který se bude konat na zámku ve Křtinách 18. 3. 2016.