Robotika pro pedagogy

V rámci “Nové informatiky do škol”, ve spolupráci s garantem vzdělávání Ing. Tomášem Vybíhalem jsme uskutečnili inspirativní informativní setkání s ukázkou různé techniky a robotů, které lze využít ve výuce. V rámci setkání jsme se domluvili na dalším pokračování v MAP IV. V MAP IV se již budeme věnovat konkrétním didaktickým pomůckám ze světa umělé inteligence.

MOZKOKUFR

Máš-li chuť se smát,
pojď si s dětmi hrát,
mozkohrátky,
zanesou Tě do pohádky.

MAP III s pracovní skupinou Rovné příležitosti uspořádá setkání pro pedagogy ZŠ na téma “MOZKOKUFR”. Mozkokufr je soubor pomůcek pro pedagogy, sloužící k rozvoji žáků.

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Máš-li chuť se smát,

pojď si s dětmi hrát,

Klokan nebo hrátky,

zanesou Tě do pohádky.

Neocitli jsme se náhodou v Austrálii? Ne, ne, to je setkání pod vedením paní Mgr. et. Mgr. Kovářové a Mgr. Malárové, který se bude zabývat Klokanovým kufrem a sdílení dobré praxe pedagogů při práci s ním. Pedagogové z MŠ nahlédnou tentokrát pod pokličku MŠ Blansko, Dvorská 96.